Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Základní školy - 2. stupeň a víceletá gymnázia

Nabídka na školní rok 2023 - 2024

KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz  a 733 644 352 - po 13. hodině

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, taky prosím dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem jsou k dispozici ke stažení nabídky programů ve formátu pdf.

Ke stažení: Nabidka_ZS_2stupen.pdf, velikost: 2704 kB

Nové výukové programy s tématikou změny klimatu - metodické materiály

Staré kamarády nehodíme do smetí Metodika ke stažení

Jak přežít změnu klimatuMetodika ke stažení

Klimatická etikaMetodika ke stažení

Krizový plánMetodika ke stažení

Zelený štítMetodika ke stažení

Programy EV

 AFRICKÁ VESNICE

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci a pokud může, chce pomoci.

Obsah: Hra simuluje život chudé zemědělské africké vesnice rok po roce se všemi typickými problémy: hladem, suchem a neúrodou, ozbrojenými konflikty a řadou zdravotních rizik. Pochopíme, že přežití závisí nejen na našich vlastních schopnostech, ale i na vnějších podmínkách. Jednou z nich je i humanitární pomoc bohatých zemi, tedy i ČR.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

BYLINKY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna, za hezkého počasí venku (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák má přehled o významu a chutích nejběžnějších bylinek, dokáže a chce připravit bylinkový čaj jako podpůrný prostředek v případě běžné nemoci .

Obsah: V programu si zkusíme nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat, dozvíme se, k čemu se používají, navštívíme bylinkovou čajovnu a nakonec si vyrobíme jednoduché bylinkové mýdlo.

Činnosti a metody: Ochutnávka bylinek, diskuse na téma význam bylinek.

 

CO ŽIJE V ZEMI

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   část vevnitř, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.:   pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost biodiverzity a je motivoán, aby se zajímal i o tvory nepopulární a aby je chránil.

Obsah: Ve skupinách se v souladu s principem neubližování vydáme na lov půdních bezobratlých tvorů a pokusíme se zmapovat jejich výskyt v areálu. Budeme je pozorovat, poznávat a zkusíme je i nakreslit. Především jim nesmíme ublížit a po lovu je musíme  vrátit zpět do přírody.

Činnosti a metody: Přímé pozorování, práce se speciálními pomůckami, prezentace vlastních výtvorů, princip neubližování.

 

DALEKÁ CESTA ZA DOMOVEM

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák ví, že dívoká zvířata migrují, chápe proč, zná překážky na jejich cestě a má motivaci pomoci tam, kde to pro jeho věkovou kategorii jde.

Obsah: Na příkladu několika divokých divokých zvířat si ukážeme, jak těžké a nebezpečné je pro ně dostat se na nové pastviny nebo loviště. Pokusíme se ve formě deskové hry převzít kontrolu nad některými z nich a provést je krajinou plnou silnic, dálnic a jiných překážek vysněnému cíli.

Činnosti a metody: Příprava a formování krajiny, simulace migrací zvířat v krajině, , hraní rolí a dramatická výchova, diskuze na dané téma.

 

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna se živými zvířaty (pouze Pardubice)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe různorodé požadavky běžných domácích mazlíčků, dokáže s většinou z nich bezpečně zacházet. Cítí potřebu se o svém vlastním mazlíčkovi dozvědět co nejvíce.

Obsah: V naší učebně se zvířaty se podíváme nejprve na to, jací naši mazlíčci opravdu jsou. Zjistíme, co potřebují a naučíme se správně je uchopit, držet a manipulovat s nimi. Budeme se podílet na jejich zaopatřování (doplnění vody a pochutin) a samozřejmě si je (pokud budeme chtít) pohladíme a pochováme.  

Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, pozorování potřeb zvířat.

 

EKOLOGICKÁ STOPA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze 8.-9. ročník

Vzdělávací cíl: Žák chápe pojem Ekologická stopa, zná svůj podíl na problémech životního prostředí. Je motivován vyhnout se přehnaně konzumnímu způsobu života.

Obsah: Ekologická stopa je číslo ukazující, jak moc zdrojů používáme a jestli si to můžeme dovolit. Ačkoliv jde o složitý pojem, pokusíme se ho pochopit, jak lze tento indikátor udržitelnosti životního stylu ovlivnit. Zmíníme se o přelidnění, reklamě a dalších souvisejících tématech.

Činnosti a metody: Jednoduchá simulační hra, hraní rolí, týmová práce a diskusní aktivity.

 

FISH BANK´S, LTD.

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe nutnost spolupráce a komunikace při využívání přírodních zdrojů. Chápe pojem udržitelný způsob života.

Obsah: Simulační hra zabývající se neuváženým lovem ryb v pobřežních vodách. Jako rybářské společnosti se budeme snažit o co největší finanční zisk, bez domluvy a stanovení maximální hranice výlovu však nevyhnutelně dojde k nevratným a katastrofálním změnám…

Činnosti a metody: Simulace založená na využití komplexního počítačového modelu, diskuse.

 

JAK PŘEŽÍT ZMĚNU KLIMATU

CENA: 60kč

MÍSTO: část uvnitř, část venku

ČAS: 8:30 – 10:00 nebo 10:15 – 11:45 nebo odpoledne dle dohody

VZDĚLÁVACÍ CÍL: Získat inspiraci a několik praktických nápadů  jak osobně pomoci s problémem klimatických změn.

OBSAH: Program je kaleidoskopem nápadů, rad a návodů, jak v rodinném prostředí pomoci bojovat se změnami klimatu, ať už půjde o šetření, podporu zeleně ve městě nebo „jenom“ o podporu optimismu a pocitu, že každý může pomoci.

ČINNOSTI A METODY: Návody, práce s přírodním materiálem, diskusní aktivity.

 

JAK VYLEPŠIT DŮM

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:  učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák má základní přehled o technologiích umožňujících uspořit energie a vodu při provozu domu, zná pojmy „nízkoenergetický“ a „pasívní“ dům. Chápe pozitiva takových technologií a je motivován je využít, až přijde správný čas.

Obsah: V simulační hře se skupiny žáků pokusí vylepšit rodinný domek nejen podle ekonomických ale i podle ekologických hledisek. Bude to ale dřina nejen psychická, ale i fyzická.

Činnosti a metody: Simulační hra, prvky tělesné výchovy.

 

JEDEN ZA VŠECHNY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností.

Obsah: Teambuilding pro posílení schopnosti spolupracovat. Série drobných a lehce navazujících aktivit pohybových a diskusních, po kterých samozřejmě k zásadním změnám nedojde, ale pomohou nově utvořeným kolektivům.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

KLIMATICKÁ ETIKA

CENA: 60kč

MÍSTO: učebna, za hezkého počasí venku

ČAS: 8:30 – 10:00 nebo 10:15 – 11:45 nebo odpoledne dle dohody

VZDĚLÁVACÍ CÍL: Žák se orientuje v možnostech médií, jak deformovat informace o klimatických změnách, a dokáže takové informace odhalit. Cítí potřebu si informace ověřovat z několika zdrojů.

OBSAH: V tomto programu se staneme novináři, vědci, lektory apod. a budeme překrucovat informace proto, abychom se podobnému překrucování v realitě snáze ubránili a dokázali odhalit pravdu. Například tu o klimatických změnách.

ČINNOSTI A METODY: Hraní rolí, diskusní aktivity, dramatická výchova.

 

KRIZOVÝ PLÁN

CENA: 60kč

MÍSTO: učebna

ČAS: 8:30 – 10:00 nebo 10:15 – 11:45 nebo odpoledne dle dohody

VZDĚLÁVACÍ CÍL: Žák chápe vliv lidské činnosti na změny klimatu, zná roli jednotlivce v problematice a orientuje se v základních možnostech a opatřeních zmírňujících vliv klimatických změn.

OBSAH: Jádro programu tvoří simulační hra, která žáky postaví do role správce části krajiny podobné té kolem nás. Jejich cílem bude krajinu kultivovat a vylepšovat navzdory různým přicházejícím krizím, mezi které patří i ty související s klimatickými změnami.

ČINNOSTI A METODY: Simulační hra, skupinová práce a kompromisní řešení situací.

 

LEN

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe význam lnu jako suroviny pro výrobu látek.  Získává praktické zkušenosti s technologií zpracování lnu, vidí náročnost procesu a přeneseně je motivován k šetření.

Obsah: Seznámíme se s procesem zpracování lnu v minulosti, zamyslíme se nad současným způsobem výroby textilu, nad cenami a neudržitelností konzumního způsobu života.

Činnosti a metody: Samostatná  práce podle návodu, kooperativní činnosti.

 

LESY V OHROŽENÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, JEN PRO 6.-7. ROČNÍK

Vzdělávací cíl: Žák zná význam lesů. Chápe jejich ohrožení a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů. Chová se v lese tak, aby nebyl překážkou a vetřelcem, ale nenápadným pozorovatelem.

Obsah: Seznámíme se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů a jejich úbytek. Ve třech nenáročných bitvách s nepřáteli lesů budeme usilovat o zachování námi vytvořeného kontrolního modelu lesa.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, pohybové aktivity, diskuse.

 

MIKROSVĚT

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.:   pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák objevuje svět kolem sebe z nové perspektivy. Mění se jeho vztah k přírodě.

Obsah: Program si klade za cíl podívat se na okolní svět zblízka a objevit jeho krásy nebo alespoň zajímavosti. Pomocí USB mikroskopů budem pozorovat nasbírané vzorky a skoro jistě objevíme něco nového a ohromujícího. Nejlepší objevy si promítneme na plátno a pošleme Vám je na emailovou adresu.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

 

NÁKUPY S ROZUMEM

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků, má snahu právě tak jednat.

Obsah:  Zamyslíme se nad jiným způsobem nakládání s odpady, než je třídění a recyklace – nad předcházením vzniku odpadů především při nákupech. Zahrajeme si jednu matematicko – výtvarnou hru a pochopíme heslo „Obal prodává“.

 

PAPÍR

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák umí vyrobit ruční recyklovaný papír, chápe ale rozdíly mezi takovou výrobou a průmyslovým zpracováním recyklovaného papíru. Chce šetřit papír.

Obsah: Recyklaci papíru si nemusíme dlouze představovat, přesto neuškodí uvést si vše do souvislostí a zkusit si takový papír vyrobit primitivní metodou doma. Co si vyrobíme, to si také odneseme domů.

Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny s minimálním zasahováním lektora.

 

PEČENÍ V PECI

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   část v učebně a část venku - pouze Pardubice

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák si vyzkouší a pochopí náročnost přípravy potravin v souvislostech. Je motivováno k šetření potravinami.

Obsah: Relaxační program, ve kterém se naučíme přežít s trochou mouky, vody a pecí okopírovanou z rumunských hor konce minuléhostoletí. Nestihneme chléb, ale placky ano a také si je sníme.

Činnosti a metody: Samostatná práce (výroba těsta, placky a pečení), učení nápodobou.

 

PEČENÍ V PECI II
 
Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s průběhem výroby potravin, v tomto případě chleba. Vyzkouší si jednotlivé kroky technologie zpracování obilí (mlácení, mletí, příprava těsta, topení v replice historické pece, pečení). Ochutná výsledný výrobek a pozná množství práce k jeho vzniku potřebné. Má snahu omezit plýtvání potravinami.
 
Obsah: Na rozdíl od kratší verze programu, tady zkusíme všechno. Od mlácení obilí a mletí mouky, přes topení v peci až po výsledné placky nebo spíš bochánky. A samozřejmě je zase sníme.
 
Činnosti a metody: Práce formou dílny s co nejmenšími zásahy lektora.
 
Cena:    100 Kč/žák (min. 1000 Kč)
Místo:   část uvnitř, část venku (jen Pardubice)
Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody
Pozn.:   program trvá 3 hodiny, doporučujeme si vzít „zašpinitelné“ oblečení

 

POVODNĚ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe podíl lidské činnosti na škodách způsobených povodněmi. Ví, které krajinné prvky fungují jako štít proti povodním a naopak.

Obsah: Posledních několik let naši republiku sužují povodně, mnoho lidí je každoročně zraněno nebo přichází o majetek nebo střechu nad hlavou. My se zamyslíme nad příčinami povodní a povodněmi způsobených škod. a zkusíme navrhnout vodohospodářský systém tak, aby k nim nedošlo a pokud k nim dojde, staneme se dobrovolnými zachránci nebo pomocníky při nápravě škod.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry, brainstorming a diskuse.

 

 SEVER A JIH

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe, že žijeme v bohaté zemi, která může pomoci zemím chudším a sám má motivaci dříve nebo později pomoci.

Obsah: Jednoduchá simulační hra, ve které se skupiny (státy) budou snažit zajistit finanční prostředky pomocí průmyslové výroby. Rozdělení surovin ale nebude příliš spravedlivé a tak se všichni budou muset zamyslet nad řešením, pomáhat si, domlouvat se, alehlavně se nevzdávat.

Činnosti a metody: Simulační hra (simulace světového trhu), diskusní aktivity.

 

STARÉ KAMARÁDY NEHODÍME DO SMETÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn: Na tento program je nutné, aby si žáci přinesli staré triko ideálně bez potisku nebo jen s malou potištěnou plochou.

Vzdělávací cíl: Žák chápe, že textilní průmysl zásadně přispívá k hrozbě klimatických změn a má motivaci nenechat se zatáhnout do zbytečné spotřeby oblečení.

Obsah: Podíváme se na spotřebu oblečení jako na jeden z faktorů ovlivňujících zrychlení klimatických změn na naší planetě. Seznámíme se s myšlenkami Slow fashion a v jejím duchu oprášíme odložené oblečení, naplánujeme SWAP nebo bleší trh a pomoci techniky tupování akrylovými barvami přes papírovou šablonu si znovu oživíme staré, okoukané a nezajímavé triko.

Činnosti a metody: Hraní rolí, diskusní aktivity, výtvarná technika tupování.

 

SUCHO

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák vnímá změny v krajině a v počasí za poslední roky a chápe, jakou zodpovědnost za tento stav mají lidé. Ví, jak může pomoci sám a pomáhá.

Obsah: Hrozba sucha je realita, kterou leckdo přehlíží. Po tomto programu (ve kterém se žáci stanou vědci na konferenci o suchu, developery nebo úředníky zodpovědnými za ráz krajiny a nakonec lidmi, kteří trpí suchem) se bude žákům přehlížet mnohem hůř. Možná se dokonce zapojí do realizace některých vhodných opatření.

Činnosti a metody: Hraní rolí a kooperativní aktivity, simulace postupu sucha, dramatická výchova.

 

TKANÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna, výjezd pouze z pobočky Chrudim

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe pojmy „předení“ a „tkaní“ v souvislostech s výrobou oblečení. Dokáže tkát na destičkách i tkalcovském stavu. Je motivován k šetření, návštěvě blešího trhu, swapu apod.

Obsah: Vyzkoušíme si tradiční tkaní na velkém stavu a jiné techniky. Lehce se dotkneme i předení na vřetánkách a kolovrátku. Téměř vše, co si vyrobíme, si také odneseme.

Činnosti a metody: Učení se nápodobou, práce s replikou historického tkalcovského stavu..

 

TŘÍDĚNÍ POD LUPOU

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V) 

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák kriticky hodnotí různé způsoby nakládání s odpady, je schopen sledovat vývoj v této oblasti. Chápe zvláštnosti třídění v různých regionech.

Obsah: Zpátky ke kořenům osvěty o třídění odpadů se vrací tento program. Co a jak se třídí, co se ze získaných materiálů dá reálně získat, jaké podmínky a omezení má třídění a následná recyklace – na tyto otázky se zkusíme zaměřit a zodpovědět si je.

Činnosti a metody: Samostatná práce s textem, třídění reálných (čistých) odpadků, diskuse a kooperace při řešení problému.

 

VYCHÁZKA DO BUBENÍKOVÝCH SADŮ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   začátek u fontány v Bubeníkových sadech, celý program probíhá tamtéž (pouze Pardubice)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, obzvlášť v souvislosti s klimatickými změnami a hrozbou sucha.

Obsah: Bubeníkovy sady – to je jeden z parků v Pardubicích. Kromě poněkud kontroverzní fontány je zde i mnoho neobvyklých a dokonce exotických druhů dřevin. Právě na ně se podíváme zblízka i zdálky, budeme je hledat, pozorovat a měřit. Staneme se tak téměř experty mezi lidmi, kteří projdou kolem a netuší, jak krásný ten park právě díky stromům je.

Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.

 

VÝROBA SVÍČEK

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna, částečně venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák ví, čím se dříve svítilo a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení a odlévání do hliněných formiček.

Obsah: Zkusíme si vyrobit parafínové svíčky odléváním do formiček a tradiční metodou máčení. Svíčky lze vyrobit také ze zbytků parafínu nebo včelího vosku, ozdobit a dotvarovat.

Činnosti a metody: Práce s cihlářskou hlínou, experimenty.

 

ZDRAVÍ NA TALÍŘI

Cena:    70 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, program se může protáhnout

Vzdělávací cíl: Žák chápe pojem zdravá výživa, biopotraviny. Ví, co jsou sezónně dostupné potraviny a odkud pocházejí ty ostatní. Dokáže připravit několik zdravých pokrmů.

Obsah: Popovídáme si o tom, co je a co není zdravá výživa. Staneme se kuchařskými učni, kteří připravují raut pro své rodiče a potom těmi rodiči. Činnosti a metody: Učení nápodobou, prezentace výsledků a ochutnávka, diskuse, hledání souvislostí.

 

ZELENÁ POUŠŤ

Cena:    60 Kč/žák (min. poplatek za 10 účastníků)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe svoji zodpovědnost za ničení původních ekosystémů v Indonésii a jinde na světě. Ví, jakým výrobkům se při nakupování vyhnout, aby se na tom podílel co nejméně.

Obsah: Palmový olej je dnes běžně používaný potravinový olej. Je levný a snadno dostupný a palmy, jež ho produkují, rychle rostou. Málokdo však ví, že masivní pěstování nepůvodních palem především v Indonésii, má za následek zničení tamního ekosystému. Do 10ti let povede k zániku až 98 procent deštných lesů a velmi ohrozí např. další přežití orangutanů a jiných živočichů. O tom i o možnostech nápravy pojednává tento program.

Činnosti a metody: Simulační hra lehce podobná hře „Monopoly“, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.

 

ZELENÝ ŠTÍT

CENA: 60kč

MÍSTO: Začátek u fontány v Bubeníkových sadech, celý program probíhá tamtéž (pouze Pardubice), pouze v teplých měsících.

ČAS:8:30 – 10:00 nebo 10:15 – 11:45 nebo odpoledne dle dohody

VZDĚLÁVACÍ CÍL: Žák chápe význam zeleně jako opatření proti nastupujícím klimatickým změnám, je motivován zeleň aktivně chránit. 

OBSAH: Program zaměřený na zeleň ve městech a její pozitivní vliv nejen na tvorbu mikroklimatu. Žáci budou v Bubeníkových sadech zjišťovat mnoho údajů o stromech a keřích, jako např. listovou plochu, produkci O2 a CO2, hospodaření s vodou, apod., aby se nakonec dopracovali ke zjištění, že zeleň ve městech je náš přirozený štít před klimatickými změnami, a že se můžeme a hlavně musíme chránit navzájem.

ČINNOSTI A METODY: Samostatná práce v týmech, speciální pomůcky, diskusní aktivity

 

ŽIVOT VE VODĚ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   uvnitř i venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s bezobratlými vodními živočichy, zbavuje se iracionálních strachů z nich a chápe jejich význam pro ekosystém.

Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Jako vědecká skupina se s řadou pomůcek vydáme k jezírku a budeme se snažit zmapovat faunu v něm žijící. Budeme poznávat, kreslit, pozorovat a nakonec vše živé pustíme zpět do vody.

Činnosti a metody: Pozorování, práce se speciálními pomůckami a klíčem k určování vodních živočichů, důraz na neubližování.

BLOK PROGRAMŮ - Naše staré kamarády nehodíme do smetí

LEN    - 60 Kč

VLNA  - 60 Kč

TKANÍ - 60 Kč

STARÉ KAMARÁDY NEHODÍME DO SMETÍ - 30 Kč

Blok čtyř programů environmentální výchovy Naše staré kamarády nehodíme do smetí se zaměřuje na udržitelné a odpovědné chování dětí. Programy spojené do bloků trvají 1,5 h. 

Bloky jsou propojeny příběhem, který umocňuje prožitek žáků a pomáhá jim pochopit souvislosti mezi jednotlivými tématy. 

Proč si objednat blok programů?

Programy v bloku jsou propojeny příběhem a navazují na sebe.

Pokud třída absolvuje celý blok v jednom školním roce, poslední program dostane s 50% slevou.

Poznámky k bloku progamů:

Programy musí absolvovat stejná třída.

Na pořadí v bloku příliš nezáleží, přesto by poslední měl být Staré kamarády nehodíme do smetí?

I když třída absolvovala podobný program v minulosti (viz. poznámka u konkrétních programů v bloku), může se bloku zúčastnit. V každém programu je něco nového a hlavně - opakování je matka moudrosti.

Speciální programy pro druhý stupeň ZŠ

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE (6. – 9. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů.

Obsah: Žáci budou formou dotazníků zkoumat různé okruhy týkající se předcházení vzniku odpadů (Zero waste, SWAP, minimalismus, sdílená ekonomika…). Následně své poznatky budou prezentovat na ,,konferenci“.

Činnosti a metody: Skupinová práce, zpracování informací a jejich interpretace.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Předcházení vzniku odpadů.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:       8:45–09:45 nebo 10:30–11:30 nebo odpoledne dle dohody

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ (6. – 9. třída)

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem.

Obsah: Žáci se v tomto programu stanou experty na hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Dostanou za úkol posoudit vliv fiktivní stavby průmyslové budovy na PP Nemošická stráň. Žáci budou poznávat krásy a hodnoty zmíněné PP a pokusí se pomocí kritického myšlení rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti nové stavby.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Průřezové téma: Environmentální výchova.

Tematický okruh: Ekosystémové složky.

Kompetence: kompetence k učení (dítě se učí poznávat nové věci a poznatky třídit do funkčního systému), pracovní (dítě se učí systematičnosti a pečlivosti při práci).

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:       8.30 (8:15) –11.30 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících (září – říjen; duben – červen)

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

 

Vznik těchto programů byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ke stažení: Bezodpadove_vyzvy_IIzsss.pdf, velikost: 1428 kB

Ke stažení: Pracovni_list_Nemosicka_straň_SRDCE.pdf, velikost: 1743 kB

Ke stažení: Mapa_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1684 kB

Ke stažení: Manual_pruvodce_Nemosicka_straň_01.pdf, velikost: 1482 kB

Ke stažení: Manual_pro_ucastniky_Nemosicka_straň.pdf, velikost: 1451 kB

Ke stažení: Badatelsky_denik_Nemosicka_straň_02.pdf, velikost: 1516 kB

Ke stažení: Seznam_pomucek_Nemosicka_straň_3-9trida.pdf, velikost: 1416 kB