Obchůdek s pomůckami Objednané programy

Objednací podmínky pro 1. stupeň ZŠ

Nabídka na školní rok 2023 - 2024

KONTAKTY OBJEDNÁVEK - objednavky@paleta.cz a 733 644 352 - po 13. hodině 

Věnujte prosím pozornost objednacím podmínkám, také prosím dodržujte začátky programů a počty dětí na programech. (V) za místem konání znamená, že s tímto programem můžeme dojet k Vám. Na programy prováděné mimo naše prostory je příplatek 10 Kč na dítě + cestovné lektora (autem 8Kč/km). Minimálně den před konáním programu si na této stránce ověřte, zda souhlasí datum, čas a téma objednaného programu. Děkujeme. Pod článkem jsou k dispozici ke stažení nabídky programů ve formátu pdf.

Ke stažení: Nabidka_ZS_1.pdf, velikost: 2962 kB

Programy 1. stupeň ZŠ

AFRICKÁ VESNICE

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5.třídu

Vzdělávací cíl: Žák je formou hry seznámen s kritickou ekonomickou a sociální situací v nejchudších částech světa, chápe význam humanitární pomoci a chce pomoci.

Obsah: Tato v podstatě desková simulační hra ukazuje život chudé africké zemědělské vesnice. Pokusíme se své vesnice ochránit před hladem, nemocemi a jinými problémy a zajistit pro své lidi dostatek. I přes veškerou snahu se může stát, že budeme odkázáni na pomoc bohatších zemí, tedy i České republiky.

Činnosti a metody: Jednoduchá a zábavná simulační hra, diskusní aktivity.

 

BYLINKY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě ví, že existují i dobré bylinkové čaje, v případě nemoci se jim nebude bránit.

Obsah: V programu si zkusíme nejběžnější léčivé bylinky očichat, ochutnat a poznat a také se dozvíme, k čemu se používají. V malé čajovně okusíme vlastní bylinkovou směs  a nakonec si vyrobíme jednoduché bylinkové mýdlo.

Činnosti a metody: Ochutnávka bylinek, diskuse na téma význam bylinek, relaxace.

 

CO ŽIJE V ZEMI

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část uvnitř, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 Pozn.:   pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Dítě přichází na to, že mnoho tvorů, kterých se dříve bálo nebo štítilo, ho spíš zajímá. Zná jejich místo v přírodě a chrání je.   

Obsah: Staneme se vědci a podle vědeckého plánu budeme lovit půdní bezobratlé živočichy. Zkusíme je poznat, nakreslit a podívat se na ně trochu jinak, než jsme zvyklí. Zvolíme královnu nebo krále krásy mezi nimi a nakonec je pujdeme vypustit zpátky do přírody.

Činnosti a metody: Přímé pozorování, práce se speciálními pomůckami, prezentace vlastních výtvorů, princip neubližování.

 

DALEKÁ CESTA ZA DOMOVEM

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5.třídu

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s vážným problémem naší přírody – překážkami v migracích živočichů, kterými jsou především komunikace. Chápe svou roli v tomto problému a v přírodě se chová ohleduplněji.

Obsah: Na příkladu několika divokých zvířecích kamarádů si ukážeme, jak těžké je pro ně dostat se na nové pastviny nebo loviště. Uvidíme, jak smrtelné nebezpečí představují dálnice a silnice a co se s tím dá dělat.

Činnosti a metody: Velká desková hra simulující tvorbu krajiny a její vliv na migraci zvířat. Hraní rolí a dramatická výchova, diskuze na dané téma.

 

DO PRAVĚKU

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák se seznamuje se základy a vědecké práce, vidí roli člověka v historii v novém světle. Přehodnocuje pojem „pán tvorstva“.

Obsah: Staneme se na chvíli paleontology a pomocí speciálních pomůcek a vědeckých metod se vydáme na překvapující výlet do minulosti planety, budeme odkrývat kostru pravěkého tvora a pokusíme se ji prezentovat v imaginárním muzeu.

Činnosti a metody: Týmová práce, pozorování a využívání zjednodušených vědeckých postupů.

 

DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna se živými zvířaty (jen Pardubice)

Čas:       8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe různorodé požadavky běžných domácích mazlíčků, dokáže s většinou z nich bezpečně zacházet.

Obsah: V naší učebně se zvířaty se podíváme nejprve na to, jací naši mazlíčci opravdu jsou. Zjistíme, co potřebují a naučíme se správně je brát, správně si s nimi hrát a hlavně je správně a v tu pravou chvíli uložit do pelíšků. Trochu se o ně i postaráme, ale tak, abychom se neumazali.

Činnosti a metody: Přímý kontakt se zvířetem, tzv. hmatové pytlíky na vyzkoušení předsudků, pozorování potřeb zvířat.

 

DRÁTKOVÁNÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna, (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.:   pouze pro 3.-5. ročník

Vzdělávací cíl: Žák získává vztah k řemeslům a obzvlášť ke drátkování, váží si svých předků a má praktickou zkušenost s drátkováním. .

Obsah: Dozvíme se něco víc o dalším starém a skoro zapomenutém řemesle a vyrobíme si drobný šperk ve tvaru stromečku. Nikdo nepřijde zkrátka a všem se dílo podaří

Činnosti a metody: Práce s drátky a kameny.

 

HRAČKY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících 

Vzdělávací cíl: Žák má ve starých a zapomenutých hrách alternativu k trávení času u počítače nebo u televize.

Obsah: Většina dětí v dnešní době ví, jak se obsluhuje počítač, a mnohé tráví hraním her na něm mnoho volného času. My se seznámíme s hrami našich předků, jako byly např.: špaček, gorodky, káča a další. - s hrami, které se odehrávaly převážně v přírodě a hrály je živí lidé.

Činnosti a metody: Kooperativní a kompetitivní hry.

 

JAK TO VIDÍ NEVIDOMÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák respektuje potřeby nevidomých nebo zrakově postižených. Ví, kdy a jak pomoci.

Obsah: Zkusíme si několik běžných činností, které nevidomí musí zvládnout včetně čtení Braillova písma. Dozvíme se o pomůckách pro nevidomé a pomocí scénky nacvičíme některé možnosti pomoci nevidomým.

Činnosti a metody: Dramatická výchova,  práce s chybou, speciální pomůcky.

 

JARO

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe jaro jako důležité období obnovy přírody, získává úctu k přírodě a dokáže pojmenovat děje odehrávající se v přírodě.

Obsah: Pomocí skřítků (u menších dětí) se seznámíme s děním v jarní přírodě. Zaměříme se na první jarní bylinky, zpěv ptáků, zrození nového života, barvy a vůně a zřejmě si i zasadíme a odneseme i nějakou ryze jarní rostlinku.

Činnosti a metody: Smyslové vnímání vůní, zvuků apod., hry a dramatická výchova, relaxační techniky.

 

JE OBCHOD FÉROVÝ?

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5.třídu

Vzdělávací cíl: Žák ví, co je Fair Trade a proč tento způsob obchodu vznikl. Podporujemyšlenku Fair Trade a ví, kde si takto označené výrobky koupit.

Obsah: Na světě je i ve 21. století mnoho lidí, jejichž pracovní podmínky jsou na úrovni otrocké práce. Vžijeme se do jejich kůže a pochopíme, že se máme dobře i když si občas stěžujeme. Pochopíme, co je Fair Trade, komu pomáhá a jak můžeme pomoct my. 

Činnosti a metody: Hraní rolí (lektor je v tomto programu trochu přísnější než obvykle), diskusní aktivity

 

JEDEN ZA VŠECHNY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností.

Obsah: Zkusíme si některé kooperativní hry, založené na principu dobrovolnosti, směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Vysvětlíme si jejich vztah k situacím ve skutečném životě.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, diskuse, hraní rolí.

 

KRMÍTKA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze listopad až únor

Vzdělávací cíl: Žáci si ve skupinách vyrobí jeden z mnoha druhů krmítek pro zpěvné ptáky (šišková, květináčová a jedno dřevěné). Ví, proč se ptákům v zimě pomáhá a chápe podzim jako období příprav na zimu.

Obsah: O ptáčcích a jiných zvířátkách na podzim a v zimě. O hladu a o tom, jak můžeme pomoci. Vyrobíme si několik různých typů krmítek ( pokud budeme šikovní, stlučeme si i jedno dřevěné). Co si vyrobíme, to si odneseme do školy..

Činnosti a metody: Práce ve skupinkách, dramatická výchova, kooperativní hry.

 

LEN

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě chápe náročnost zpracování lnu a přeneseně si váží oblečení.

Obsah: Po vzoru krtečka si zkusíme zpracovat len. Nalámeme ho,vyčešeme, upředeme, utkáme z něj i kus látky. Nakonec si odneseme kousek zpracovaného lnu na památku.

Činnosti a metody: Práce ve skupinách, speciální pomůcky, kooperativní činnosti.

 

LESNÍ KOUZLA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku (jen Pardubice)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo dle dohody, v teplých měsících a pro 1.-3. třídu

Vzdělávací cíl: Žák získá povědomí o roli lesů v mytologii i v pohádkách. Chápe les nejen jako zdroj surovin pro lidi, ale i jako domov rostlin a živočichů,  kteří jsou tam doma. Chová se v lese ohleduplně.

Obsah: Pomocí pohádky se dostaneme do minulosti, kdy lidé věřili na spoustu kouzelných bytostí. Mnoho jich sídlilo v lesích, využívaly ho nebo třeba i bránily před vetřelci. Pohádka bude krátká a až skončí,  zažijeme  jedno velmi zvláštní setkání právě s jednou takovou bytostí.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, tvůrčí výtvarná činnost, kooperativní aktivity.

 

LESY V OHROŽENÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák zná význam lesů. Chápe souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů. Má k lesům vztah a chrání je.

Obsah: Seznámíme se s vlivy neživé a živé přírody a hlavně člověka na fungování lesů. Ve třech bitvách s nepřáteli lesa budeme usilovat o přežití modelového lesa.

Činnosti a metody: Kooperativní hry, dramatická výchova, diskuse.

 

LOVCI MAMUTŮ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo dle dohody, v teplých měsících a pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí se životem lovců mamutů. Chápe jejich rovnocennost dnešním lidem a nutnost spolupráce pro přežití v minulosti i dnes.

Obsah: Staneme se na chvíli pravěkými lidmi, zkusíme se pomocí her a dramatické výchovy vžít do jejich myšlení a pocitů. Vyzkoušíme si např. malování na stěny jeskyně, získávání ohně a lov na mamuta.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, kooperativní hry, výtvarná činnost.

 

MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

Cena:    60 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   učebna

Čas:     8:30–10:00 nebo 10:15–11:45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s tématem předcházení vzniku odpadů. Je motivován k bezobalovému způsobu nakupování.

Obsah: Záci se při nakupování budou rozhodovat mezi méně a více zabalenými výrobky a po rozbalení doma si uvědomí, že obaly se tím změnily na odpady. Také pochopí, že poslední možnost ovlivinit množství obalů/odpadů měly ještě v obchodě. Společně si ukážeme, jak a podle čeho se vybírá ideální výrobek, povíme si i o bezobalovém nakupování.

Činnosti a metody: Skupinová práce, zpracování informací a jejich interpretace.

Vznik tohoto programu byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

MIKROSVĚT

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák objevuje svět kolem sebe z nové perspektivy. Mění se jeho vztah k přírodě.

Obsah: Program si klade za cíl podívat se na okolní svět pořádně zblízka a objevit jeho krásy. Nejprve si v našem areálu nasbíráme vzorky (rostlinné, živočišné i neživé) a pomocí digitálních mikroskopů si je budeme prohlížet. Nejzdařilejší „úlovky“ promítneme na plátno.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

 

MRAVENIŠTĚ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna, výjezd jen z pob. Chrudim

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo dle dohody, pouze pro 1.-3. třídu

Vzdělávací cíl: Dítě zná základní fakta o mravencích, chápe jejich význam a chrání je.

Obsah: Přestože všichni známe Ferdu mravence, málokdo ví, jak to chodí v mraveništi doopravdy. Na chvíli se staneme mravenci, vyzkoušíme si 5 mravenčích povolání  a v závěrečné zkoušce, pokud to bude nutné, budeme o svoje mraveniště bojovat třeba i proti mnohem silnějšímu nepříteli.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry s rolemi.

 

NÁKUPY S ROZUMEM

Cena:   60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků.

Obsah:  Zamyslíme se nad jiným způsobem nakládání s odpady, než je třídění a recyklace – nad předcházením vzniku odpadů především při nákupech. Zahrajeme si jednu matematicko – výtvarnou hru a pochopíme heslo „Obal prodává“.

Činnosti a metody: Hry s rolemi, diskuse, dramatická výchova.

 

NEMOŠICKÁ STRÁŇ

Cena:    100 Kč/žák (min. platba za 10 účastníků)

Místo:   PP Nemošická stráň

Čas:      8:30 (8:15) –11:00 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících 

Sraz: 8:30 Kynologické cvičiště, u mostu (zastávka Nemošice, škola) nebo v 8:15 zastávka Zdravotnická škola.

Konec: dle domluvy zastávka Nemošice škola, či Zdravotnická škola

Vzdělávací cíl: Žák se seznámí s PP Nemošická stráň a jejím ekosystémem a je motivován se sem vracet, tuto PP chránit a třeba se i účastnit jedné z mnoha brigád.

Obsah: Projdeme se po PP Nemošická stráň a po okolí, podíváme se na obyvatele této krásné a blízké oblasti zdálky i zblízka. Koukneme se do minulosti a do budoucnosti a když budeme mít štěstí, potkáme v hadím domečku jeho obyvatele.

Činnosti a metody: Pozorování, smyslové vnímání, samostatná i skupinová práce se speciálními pomůckami.

Vznik tohoto programu byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

ODPADY

Cena:   60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 1. třídu

Vzdělávací cíl: Žák chápe princip recyklace a důležitost omezení vzniku odpadu. Dokáže třídit běžné druhy domovního odpadu a ví, co se z nich vyrobí.

Obsah: Pomocí pohádky se dostaneme do situace, kdy budeme muset vyřešit problém zcela nepohádkový - rostoucí množství odpadů v námi vytvořeném lese. Možným řešením pak bude třídění. Ukážeme si, jak se třídí nejběžnější domovní odpad, prohlédneme si také výrobky z recyklovaných odpadků.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, samostatné řešení problému, diskuse.

 

PAPÍR

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost a princip recyklace papíru. Umí v domácích podmínkách takový papír vyrobit. Šetří papírem.

Obsah: Dozvíme se něco víc o recyklování starého papíru a všichni si vyzkoušíme recyklovaný papír vyrobit ze starých novin. Svůj výrobek  si odneseme domů.

Činnosti a metody: Samostatná práce formou dílny.

 

PAVOUCI

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák zná život běžných pavouků, zbavuje se většiny předsudků s nimi spojených. Pokud má přesto fobii, respektuje je.

Obsah: Říká se, že jsou oškliví, děsiví, nebezpeční a jsou všude kolem nás. Zkusíme si předsudky spojované s pavouky vysvětlit a vyvrátit, zahrajeme si na pavouky a snad se nám podaří vylíčit tyto pozoruhodné a potřebné tvory v jiném a lepším světle.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, jednoduché kooperativní hry, hry s rolemi.

 

PEČENÍ V PECI

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část v učebně a část venku - pouze Pardubice

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě si vyzkouší a pochopí náročnost přípravy potravin v souvislostech. Je motivováno k šetření potravinami.

Obsah: Připravíme si vlastní jednoduché těsto, vyrobíme z něj placky a ty upečeme v replice historické venkovní pece. Placky si můžeme i sníst.

Činnosti a metody: Samostatná práce (výroba těsta, placky a pečení), učení nápodobou.

 

PEČENÍ V PECI II

Cena:    100 Kč/žák (min. platba 1000 Kč)

Místo:   část uvnitř, část venku (jen Pardubice)

Čas:      8.30 –11.30 nebo odpoledne dle dohody

Pozn.:   program trvá 3 hodiny, doporučujeme si vzít „zašpinitelné“ oblečení

Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s průběhem výroby potravin, v tomto případě jednoduché kynuté pečivo. Vyzkouší si jednotlivé kroky technologie zpracování obilí (mlácení, mletí, příprava těsta, topení v replice historické pece, pečení). Ochutná výsledný výrobek a pozná množství práce k jeho vzniku potřebné. Má snahu omezit plýtvání potravinami.

Obsah: Na rozdíl od kratší verze programu, tady zkusíme všechno. Od mlácení obilí a mletí mouky, přes topení v peci až po výsledné placky nebo spíš kynuté  bochánky. A samozřejmě je zase sníme.

Činnosti a metody:Samostatná Práce formou dílny s co nejmenšími zásahy lektora.

 

PODZIM

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

 Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák vnímá podzim z jeho lepších stránek, ale je si vědom i méně populárních změn a chápe jejich význam. ochutná brambory připravené v popelu.

Obsah: Zaměříme se na změny, ke kterým na podzim dochází v přírodě. Najdeme všechny stopy podzimu, které budeme schopni najít, ochutnáme Babiččin podzimní čaj a pochutnáme si na v popelu pečených bramborách.

Činnosti a metody: Pozorování přírody, dramatická výchova a hraní rolí, kooperativní aktivity, ochutnávky podzimních specialit.

 

PŘÍPAD KOMPOST

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících 

Vzdělávací cíl: Dítě chápe význam kompostu a pokud to lze, používá ho.

Obsah: Staneme se detektivy, kteří musí vyřešit zapeklitý případ. Dědovi Bručounovi se z kompostu ztratilo několik „pokladů“ a tak nezbývá, než se zamyslet, udělat rekonstrukci a třeba se i trochu ušpinit při hledání pravdy. A pravdu najdeme právě v kompostu.

Činnosti a metody: kooperativní hry a dramatická výchova, pozorování a zkoumání, diskuse.

 

ROBINSONI

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   většina programu venku

Čas:      pouze 10.15–12.15 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Žák se umí rozhodnout v kritických situacích, chápe nezbytnost spolupráce, dokáže např. postavit stan, rozdělat oheň, připravit bylinkový čaj.

Obsah: Staneme se trosečníky na téměř pustém ostrově. Zkusíme poslat vzkaz v lahvi, postarat se o vodu, jídlo a přežití celé skupiny. Nakonec si zapálíme oheň a uvaříme si bylinkový čaj.

Činnosti a metody: Kooperativní hry propojené příběhem, dramatická výchova.

 

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   část učebna, část venku

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Dítě získá bližší vztah k přírodě a to skrze použití všech smyslů.

Obsah: Děti si vyzkouší přivonět si, ochutnat, poslechnout, ohmatat a prohlédnout přírodu trochu jinak, než jsou zvyklí. Použijí přo tom několik obyčejných i docela speciálních pomůcek.

Činnosti a metody: Pozorování, kooperativní aktivity, zaměření se na pocity, relaxace.

 

STARÉ KAMARÁDY NEHODÍME DO SMETÍ

Cena:  60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo: učebna

Čas:    8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Pozn: Na tento program je nutné, aby si žáci přinesli staré triko ideálně bez potisku nebo jen s malou potištěnou plochou.

Vzdělávací cíl: Žák chápe, že textilní průmysl zásadně přispívá k hrozbě klimatických změn a má motivaci nenechat se zatáhnout do zbytečné spotřeby oblečení.

Obsah: Podíváme se na spotřebu oblečení jako na jeden z faktorů ovlivňujících zrychlení klimatických změn na naší planetě. Seznámíme se s myšlenkami Slow fashion a v jejím duchu oprášíme odložené oblečení, naplánujeme SWAP nebo bleší trh a pomoci techniky tupování akrylovými barvami přes papírovou šablonu si znovu oživíme staré, okoukané a nezajímavé triko.

Činnosti a metody: Hraní rolí, diskusní aktivity, výtvarná technika tupování.

 

SUCHO

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák vnímá negativní změny v krajině a v počasí za poslední roky a chápe, jakou zodpovědnost za tento stav mají lidé. Ví, jak může pomoci a pomáhá.

Obsah: Dlouhodobé předpovědi v souvislosti s klimatickými změnami zmiňují možnost, že bude mnohem větší sucho než v minulých desetiletích. Co to znamená pro lidi, pro zvířata a pro rostliny? Změní se náš život k lepšímu nebo k horšímu? A pokud by se měl změnit k horšímu, jak proti suchu bojovat? Nejprve se něco o suchu naučíme, abychom to v roli zodpovědných lidí mohli ovlivnit.

Činnosti a metody: Hraní rolí a kooperativní aktivity, simulace postupu sucha, dramatická výchova.

 

TKANÍ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe pojmy „předení“ a „tkaní“ v souvislostech s výrobou oblečení. Dokáže tkát na destičkách i tkalcovském stavu, váží si oblečení a zbytečně neplýtvá.

Obsah: Jednoduché techniky tkaní (a předení) pro každého, kdo je zvědavý na to,jak se v minulosti vyráběly oděvy. Máme k dispozici i repliku tkalcovského stavu, která vše ještě více usnadní.

Činnosti a metody: Učení se nápodobou, práce s tkalcovským stavem a vřetánkem.

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30 – 10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 2.-5. třídu 

Vzdělávací cíl: Žák chápe principy hospodaření s odpady ve městě. Ví, co je třídění, recyklace a chápe svoji roli v procesu nakládání s odpady.

Obsah: V tomto programu se staneme obyvateli města v nedávné minulosti. Budeme čelit problémům s odpady (zřízení svozu odpadu, budování skládek) a snad sami přijdeme na způsob, jak svoje město udržet čisté a ještě na odpadech něco vydělat. Na závěr si v praxi vyzkoušíme, jak nám jde třídění odpadů.

Činnosti a metody: Simulační hra na město, dramatická výchova a hraní rolí, diskuze.

 

VÁNOCE

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě si užije vánoce se všemi zvyky a obyčeji, které jsou protiváhou ke konzumem zaplněným svátkům ve společnosti.

Obsah: Popovídáme si o vánočních a adventních zvycích, ty nejběžnější si vyzkoušíme a vyrobíme si vánoční svíčku ze včelího vosku.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, výchova prožitkem.

 

VČELY

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

 Pozn.:   děti přijdou do styku s medem a plástvemi – možná alergická reakce

Vzdělávací cíl: Žák je seznámen s životem včel medonosných, chápe jejich význam nejen pro člověka ale i pro přírodu, chrání je.

Obsah: Program ukazuje pomocí her, dramatické výchovy a názorných pomůcek život včel. Na chvíli se staneme královnou, dělnicemi a trubci, vyzkoušíme si některá včelí řemesla a ochutnáme dobrůtku ze včelí kuchyně.

Činnosti a metody: Dramatická výchova, pozorování, kooperativní aktivity.

 

VELIKONOCE

Cena:   60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:  učebna (V) - pouze CR

Čas:     8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě si užije velikonoc se všemi zvyky, které chápe a správně provádí.

Obsah: Velikonoce jsou krásným svátkem, s mnoha zvyky, které se dnes často nedodržují nebo se chápou špatně. My si o velikonocích budeme nejenom vyprávět, ale hlavně nás čeká zdobení vajíček, vizovické těsto, učení pomlázky na provázkovém trenažéru, malá ochutnávka a další.

Činnosti a metody: Práce s přírodním materiálem, hraní rolí, výtvarná činnost.

 

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Cena:    70 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna - pouze PCE

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45

Vzdělávací cíl: Dítě si užije velikonoc se všemi zvyky, které chápe a správně provádí.

Obsah: Dílna zaměřená na velikonoční zvyky, tradice a práci s přírodním materiálem. Ozdobíme a obarvíme si vařené vajíčko (v ceně), zkusíme si uplést pomlázku na provázkovém trenažéru, ve velikonoční čajovně se dozvíme víc o Moraně, kraslicích a dalších důležitých věcech.

Činnosti a metody: Dílna formou workshopu se stanovišti, která žáci navštěvují buď s pedagogem, nebo volně

 

VLNA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák chápe pracnost zpracování ovčí vlny, zvládá jednu z technik – mokré filcování vlny.

Obsah: Vyrobíme si míček z ovčí vlny s barevným překvapením uvnitř, které stojí za to.. Povíme si, k čemu se filcování používalo dříve a ukážeme si i jiný způsob zpracování vlny – předení.

Činnosti a metody: Práce s ovčí vlnou a mýdlem, rozvoj výtvarného cítění a fantazie.

 

VODA

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna (V)

Čas:     8.30 – 10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Dítě chápe koloběh vody v přírodě a ví, jak snadné je vodu znečistit a jak obtížně se čistí. Váží si vody, obzvlášť pitné vody a ví, jak s ní šetřit.

Obsah: Voda je základní podmínka života nejen lidí. Zahrajeme si na koloběh vody, staneme se řekou, a rybkami v řece. V momentě, kdy se řeka znečistí, budeme opět lidmi a zachráníme, co se dá. Zkusíme vodu vyčistit a možná dojde i na jeden naprosto speciální závod.

Činnosti a metody: Pozorování a pokusy, hraní rolí a kooperativní aktivity, smyslové vnímání.

 

VYCHÁZKA DO BUBENÍKOVÝCH SADŮ

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   začátek u fontány v Buben. sadech, celý program probíhá tamtéž (jen Pardubice)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo dle dohody, v teplých měsících a pro 3.-5. třídu

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost zeleně ve městě, zná pojem arboretum, pozná i několik exotičtějších stromů.

Obsah: Bubeníkovy sady – to je park v Pardubicích. Málokdo si uvědomí, že skladba stromů a keřů představuje arboretum plné zajímavých dřevin, které jsou tam nejenom pro nás. V samostatných skupinách budeme tyto speciality hledat, poznávat a nakonec se jistě na park budeme dívat jinýma očima.

Činnosti a metody: Přímé pozorování, měření, kooperativní hry, práce ve skupinách.

 

VÝROBA SVÍČEK

Cena:    60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:   učebna, částečně venku (V)

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody

Vzdělávací cíl: Žák ví, čím se dříve svítilo, a umí vyrobit svíčku tradiční technologií máčení a odlévání do hliněných formiček.

Obsah: Zkusíme si vyrobit parafínové svíčky odléváním do formiček a tradiční metodou máčení. Svíčky lze vyrobit také ze zbytků parafínu nebo včelího vosku.

Činnosti a metody: Práce s cihlářskou hlínou, experimenty. 

 

ZDRAVÍ NA TALÍŘI

Cena:   70 Kč/žák (min. platba 700Kč)

Místo:   učebna 

Čas:      8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze pro 3.-5. ročník

Vzdělávací cíl: Dítě chce jíst zdravě a dokáže si některázdravá jídla připravit.

Obsah: Popovídáme si o tom, co je a co není zdravá výživa. Ve skupinách si připravíme a potom zase sníme jednoduché zdravé občerstvení.

Činnosti a metody: Učení nápodobou, prezentace výsledků a ochutnávka, diskuse, hledání souvislostí.

 

ŽIVOT VE VODĚ

Cena:   60 Kč/žák (min. platba 600Kč)

Místo:  část učebna, část venku

Čas:    8.30–10.00 nebo 10.15–11.45 nebo odpoledne dle dohody, pouze v teplých měsících

Vzdělávací cíl: Dítě se nebojí vodních bezobratlých živočichů, spíše mu přijdou zajímaví a někteří dokonce krásní. Chápe jejich důležitost a chrání je.

Obsah: Seznámíme se s vodou jako s domovem stovek rozmanitých druhů živočichů i rostlin. Staneme se vědci a budeme je v jezírku v areálu ekocentra lovit, pozorovat a třeba i poznávat . Všechny živočichy co nejdříve samozřejmě pustíme.

Činnosti a metody: Pozorování, práce se speciálními pomůckami a klíčem k určování vodních živočichů, důraz na neubližování.

BLOK PROGRAMŮ - Naše staré kamarády nehodíme do smetí

LEN    - 60 Kč

VLNA  - 60 Kč

TKANÍ - 60 Kč

STARÉ KAMARÁDY NEHODÍME DO SMETÍ - 30 Kč

Blok čtyř programů environmentální výchovy Naše staré kamarády nehodíme do smetí se zaměřuje na udržitelné a odpovědné chování dětí. Programy spojené do bloků trvají 1,5 h. 

Bloky jsou propojeny příběhem, který umocňuje prožitek žáků a pomáhá jim pochopit souvislosti mezi jednotlivými tématy. 

Proč si objednat blok programů?

Programy v bloku jsou propojeny příběhem a navazují na sebe.

Pokud třída absolvuje celý blok v jednom školním roce, poslední program dostane s 50% slevou.

Poznámky k bloku progamů:

Programy musí absolvovat stejná třída.

Na pořadí v bloku příliš nezáleží, přesto by poslední měl být Staré kamarády nehodíme do smetí?

I když třída absolvovala podobný program v minulosti (viz. poznámka u konkrétních programů v bloku), může se bloku zúčastnit. V každém programu je něco nového a hlavně - opakování je matka moudrosti.